tartışma

Aile İçi Tartışma Ve Çözüm Yöntemleri


Modernitenin saldırısına maruz kalan en önemli iki mevzu bireylerde yürek, toplumlarda ailedir. İnsan için yürek ne ise toplum için de aile odur. Bu saldıraya karşı her ferde kendi yüreğini savunmak, her topluma da aile kurumunu savunmak düşmektedir.

 • Eşler arasındaki tartışmada, her hangi bir tarafın haklı çıkmasından iki tarafında uzlaşması daha sağlıklı ve sonuçları açısından daha verimlidir. Eşlerden biri tartışmayı kendisinin kazanmasının eşinin kaybetmesi anlamına geldiğini hatırdan çıkarmamalı, eşinin kaybetmesinden özel bir haz duyan kimse, herşeyden önce duygularının sağlıklı olup olmadığını tekrar gözden geçirmelidir.
 • Ortada bir problem varsa, eşler birbirlerini değil problemi hedef almalıdırlar. Bu durumda her iki taraf da birbirleri üzerinde değil problem üzerinde yoğunlaşır çözüm üretmenin gerekliliğine inanırlar. Her çıkan problemde, problemi tartışmak yerine eşler birbirlerinin varlığını, birbirlerinin karakterlerini, birbirlerinin huy ve zevklerini tartışmaya başlarsa, problem çözülmüş olmaz; aksine çözümsüzlüğe mahkum edilmiş olur ve üstüne üstlük yeni problemler çıkar.
 • Bazı kimseler problemi çözmeyi değil tartışmayı kazanıp haklı çıkmayı hedeflerler. Eşler arasında böyle bir amaçla yapılan tartışma, iletişimin kopmasına kadar varabilecek kötü sonuçlar doğramaya adaydır.
 • Dikensiz gül istemeyiniz, çünkü olmaz. Ve gülü seven, elbette dikenine katlanmalıdır. Eğer gülünü seviorsanız e sevginiz karşılıksız sevgiyse, sevdiğinizin dikenine katlanmaktan da ayrıca zevk alırsınız. Fakat kimse sizden dikenini de sevmenini isteyemez. Haddizatında, sevdiğiniz gülün dikenine katlanmaktan haz almak sevginin zirvesi, dikenin de sevmek, sevginin tutkuya dönüşüp gören gözü kör etmesidir.
 • Karı-Koca ilişkisi yakın ilişki türlerinden başında gelir. Yakın ve sürekli ilişkilerde mutlaka problemler, pürüzler ve anlaşmazlıklar çıkar. Aslolan problemsiz, pürüzsüz, olmak değil, çıkan problemleri kırıcı omadan tartışmayı bilmektir. Tartışmayı çatışmaya dönüştürmemenin yolu öfkenizi dindirmeden harekete geçmemektir.
 • Eşler birbirlerini sürekli başkalarıyla kıyaslanmamalıdırlar. Özellikle erkekler hanımlarını anneleriyle, kadınlar da kocalarını babalarıyla kıyaslamaktan kaçınmalıdırlar.
 • Evlilik sadece iki kişinin ilişkisi değil, iki ayrı ailenin iki ayrı çevrenin birbirileriyle ilişki kurmasıdır. Aileleri ve çevrelerini birbirlerine yaklaştırma rolü evli çiftlere düşmektedir.
 • Geçimsiz kadın yoktur, ancak kadını anlayabilen ve idare edebilen bir erkek gereklidir. Geçimsiz erkek yoktur, ancak erkeği anlayabilen ve idare edebilen bir kadın gereklidir. Dünyanın en azılı katillerinin, dikdatörlerinin ve canilerinin dahi uyumlu bir aile kurabildiklerinin örneklerine rastlıyoruz. Bunun sırrı, bu tür canileri dahi idare edebilen kadınların varlığında aranmalıdır.
 • Tartışma iki çeşittir. Yapıcı tartışma, yıkıcı tartışma. Yapıcı tartışma, hoşlanmadığımız bir şeyi eşimize belli etmek ve bunu yaparken ölçülü davranmaktır. Bunu yapmadığımızda kendi kendimize yabancılarışırız. Eşlerin hoşlanmadıkları halde hoşlanmış gibi, sevmedikleri halde sevmemiş gibi ya da sevdikleri halde sevmiyormuş gibi, beğendikleri halde beğenmiyormuş gibi davranışları kişiyi kendisine karşı yabancılaştırır. Kendisine karşı yabancılaşma gittikçe diğerine karşı yabancılaşmayı da beraberinde getirir.
 • Şahsiyeti öldürmeyiniz. Eşlerin yapabileceği en büyük hata, birbirlerinin şahsiyetini hedef almalarıdır. Bu kişinin bindiği dalı kesmesidir. Çünkü, en yüksek insani ilişki, güçlü şahsiyetleri olan iki insan arasında kurulur. Şahsiyeti zayıf “”yarım insan” larla, güçlü ve tam bir ilişki kurmak zordur. İşte bu nedenle, karı-koca birbirlerinin şahsiyetini sürekli takviye etmeli, her iki taraf da muhatabını kendine güven duygusunu artıracak şekilde davranmalıdır. Eşlerden birinin kendine güvenmeyen, şahsiyeti yaralı, kişiliği tartışılan biri olması, diğerinin iftiharı değil, belki intiharı olacaktır.
 • Tartışmanın yapıcı olabilmesinin temeli iki şartı karşılıklı iyi niyet ve güvendir. Bu iki şart varsa o tartışma yapıcı tartışma olma şansına sahiptir.
 • Sağlıklı aile, içerisinde hiç bir tartışmanın yaşanmadığı aile değildir. İnsanların birlikte yaşadığı bir yerde tartışma ve hatta kimi zaman çatışma kaçınılmazdır. Özellikle bu birliktelik “yakın” ve “uzun süreli” ise, tartışma daha da normal hale gelir. Sağlıklı aile tartışmaları çözümlemeyi bilen, anlaşmazlıkları hall-ü fasl edecek kuralları olan ve aile bireylerinin, adı konmuş ya da konbmamış olan bu kuralları uyduğu ailedir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bsr lichtenberg

rusporno sex hikayesi oku ensest sikis 4k porno escort service in dubai bordell berlin bitly login